Oops! It appears that you have disabled your Javascript. In order for you to see this page as it is meant to appear, we ask that you please re-enable your Javascript!
شه‌ممه‌ 11 ئاب 2018

کوردستان چؤن بتوانی خؤى له زيانه كانى دارمانى داروى ايرانى و توركى بپاریزی؟

بەروار : 11 ئاب 2018
If you thought this page is useful to your friend, use this form to send.
Friend Email
Enter your message

 

د ۰ محمد امين

كارل ماركس هه موو هزرو فه لسه فه ى خؤى به كا رهينا بؤ  شرؤفه و باسي ڀه يوه ند ي نيوان  كا لا و وه  به ها ى زيا ده كه  ئه خريته  سه ركا لا به رهه م ها توه كان واته  رياتر له  بري  تيڇوى  به رهه م  هينان و هه تا قازنج  ,وه ماركس ئه م به ها زيا ده ى سه ركا لا كانى به دزى و تالانى ئه زانى له  ڇينى كريكار كه كالا كه يان به رهه م  هينا وه  له له يه ن سه رما يه داران وه خا وه ن  ئاميره كانى به رهه م هينان ۰ له به را مبه را ادم سميث  سه رما يه  داري به  خوش گوزه راني مييلله ت ئه زانى وه لاى وا بوو له  با زاري ئا زادا به شيوه يه كى  سروشتي  با زار خؤى  ريك ئه خات وه به ها ى كالا كان به نده  له سه رداوا ى بازار۰

ئه  گه رما ركس شه رى له سه رئه مه بووه  كه  كالاكان له به هاى تيڇوىنيان زياتر ئه فرؤشرين واته  دراوى زياتريان ڀئ ئه درئ ٫ ئه وا ئه مرؤ  له بازارى دراوو ىاراييه كانا  ره وش ڀيڇه وا نه  بؤته وه وا ته  كه ئه وسا دراو قوربانى كا لا بووبيت ئه وا ئيستا  له  دنيا ى هاوڇه رخي ئا بووري دا  وه  له كاتي قه يرانه دارايو دراويي  و ئا بوور يه كانا كا لا  قورباني دراو ئه بئ هه لبه ته له ڱه ڵ  تيبنى زؤر  له سه ربه هاى  راستىبه هاى ئه م دراوا نه ئه مرؤ به كا ردين به رامبه ربه هاى ئالنون ۰ بؤ نمونه ى ئه مه ى باسمان كر كه كالا له قه يرانه دارايي  ئابوورى  وه دراوييه كانا ئه بنه  قورانى واته به هاكانيان زؤر كه متر ئه بئ له به ها و له برى تيڇونيان  به ڀيڇه وا نه ي ئه م به ها /دراوه  زياد ه ى كه ماركس باسى ئه كرد كه ئه خريته  سه ر كا لاكان زيانره له به هاى تيڇونيان , ئه ڳه ر ئيستا ماركس ما با يه بئ  ڱوومان له سه رئه م با به ته  قسه يه كى تري ئه بوو۰

نمونه ى زيندو بؤ ئه مه ٫ به ها ى كه كا لايه ك به به هاى دراوى ايراني /تمه ن كه به ر له يه ك سا ل  100000 دؤلارى ڀئ درابئ  ئه مرؤ به ها كه ى 10000 دؤلاره وا ته  ئه مه ش جؤريكه له تالانى ڇوونكه  كه سا نئ  كه  30-40 سال كا رى كردبي تا بؤ نمونه  بتوانئ  خا نوويه ك  بكرئ يا دروست بكات  يا ڀاره ى ڀا شه كه وتي ىسالانى كارى له با نك دانابئ  ئه مرؤ  ئه م كا لايه  يا ئه م ڀا ره ى كه له باك  داى ناوه  به هاى له ده ست  به ئه ندازه  وئاستى ما يه ڀووڇى ۰

ئه م دارما نه دراوه ى كه له ايران و توركيا هه يه  ڀه يوه ندي به سياسه تى دراوى  ئابووريه وه  نيه  كه  هه ندئ  جار بؤ ها ندانى هه تارده كردن يا را كيشاني سه رما يه ڰوزارى بيا ني و توريست به كا ردئ به لكو ئه مه بئ به ها بوونى  devaluation  دراوى به نا و نيشتيمانى ئه م ولا تا نه يه كه  تووشي به ربه  ستيان ئه كا ت  له بازؤڰانى له ڰه ل دنيا ى ده ره وه وه هه روها  بؤ ڰيرا نه وه ي  قه رزى ده ره كى كه له  ئه نجاما سه ر ئه كيشئ  به  تيك ڇوونى  ره وشي سياى و كؤمه لا يه تي وه ك ئه م خؤ ةيشا ن دانانه ى كه ئيستا له ايران هه يه وه له ئه ڰه ربئ  به ها بوونى زياترى  دراوي توركيش به رده وام بئ  له ويش نا ئا رامي دروست ئه بئ له هه موو  روييه كه وه  ,ڰريما نه ي بئ  به ها بووني زياتري هه ردوو دراوى توركى و ايرانى  زؤربه هيزه  ڇوونكه :

  • به رزبوونه وه ى به ها ى دراوى ئه م ولاتانه ڀيوستى به سه رما يه ڱوزارى بيانى زؤرهه يه به لام  ره وشى ئه م ولاتانه  له رووى سياسيه وه نه ك هه ر ئا ما ده نيه بؤ  ئه مه به لكوهه تا  ئه م سه رما يه ڱوزارانه ى كه تا ئيستاش له م دوو ولا ته بوون زؤربه يان ئه م دوو  ولاته  به جئ ئه هيلن به  تا يبه ت  له ايران وه له توركياش هه مان مه يل لاى سه رما يه ڱوزارانى بيا نى هه يه كه  كارله توركيا نه كه ن
  • به رزكردنه وه ى ريﮊه ى قازانج تا ئيستا نه ى توانيوه ريڱا له به رده وامى به ها ى ئه م دراوانه بكرئ   وه  به رز كردنه وه ى زيا ترو زياتريش ئه شي ئه نجامى ڀيڇه وا نه ى هه بئ له سه ر با نكه كان  ٫ ئه مه جڱه له مه يلى كؤڇ كرنى سا رما يه داراني ناوخؤيي بؤ ده ره وه تا سه رما يه كه يان بڀاريزن
  • نه بوونى ڀشتيوانى دارايي و سيا سي به هيز له سه ر ئا ستي ناوڇه يي و جيهانى بؤئه م دوو ولا ته به تا يبه تى ايران وا ئه كا متما نه به  ليره و نمه ن كه مترو كه متر بئ  واته بئ  به ها بوونيان  زياتر ئه بئ  ۰

زؤربه ي ئه وانه ى ئه مرؤ  له كوردوستانى با شوور/عيراق ما مله ى بازرڰانيان له ڰه ڵ ايران و توركيا هه يه  به نمه ن و ليره له سه ر بنه ما ى قه رز يا ڰرئ به ست تووشى زيانى زؤر بوون كه  قه ره بوو نا كريته وه كه له ئه نجاما ئا بوورى كوردوستانيش تووشي زيان ئه بئ  وه بؤ ئه وه ى سه ره تاى  بنه ماى ئا بوورى سه ر به خوبؤ كوردوستانى سه ر به خؤ  دروست بكرئ  ئه بئ :

  • كوردانى با كوورو رؤﮊهه لات له به كا رهينانى كه ره سه ى نا يا ب و لؤكسس تا ئه و ڀه رى كه م بكه نه وه وه با يه خ به به رهه مهيناني كه ره سه ى ستراتيجى به ن وه ك كشتوو كا ل و خوراكى خؤمالى
  • تا ئه توانن كالا كورديه كان و ه ك به رو بوومى كشتوكالي و ئاژهلىا به ڰورينه وه  يا دراوى قورس ما مله ڀيوه بكه ن و بفرؤشن
  • كوردانى رؤژئاواو با شوورهه موو ما مله يه ك به دراوى قورس كه هه يانه به كا رنه هينن  له ما مله به  دراوى تووركى و ايرانى وهه  تا له ڱه ڵ دينارى عيراقى و ليره ى سورى بؤ راستى ئه مه  فه رموون  له ڱه ل ئه م به لڱه يه كه له كاتى ته واو كردنى با به ت خوينمه وه كه ئه مرؤ  جومعه  عبا دى داواى كردوه  ما مله  به دؤلار له ڱه ڵ ايران   را بڱرن

http://iraqvoiceirq.com/f4498gykugf0/1

 

  • دروستکردنی ئەنجومەنی شورای شار و ناوچەکان, کەکار لەسەر کایەکانی ئابوری بکەن, بێ خۆبەستنەوە بە بەرژەوەندیەکانی حزب و خێڵ و خێزان, ئەم حاڵە لەسەر ئاستی حکومەتیش ھەر دەبێت وابێت, کەپێی دەڵێین حکومەتی تەکنۆکرات وه ك سه ره تا بۆ دامه زراندنی ئا بوو ری نیشتیمانی .*
  • ھەموو کەرتە ئابوریەکان, بخرێنە ژێر چاودێری ئەنجومەنەکانەوە, دادپەروەرانە بەکاربێن بۆ پڕکردنەوە پێداویستیە  ھەنوکەییەکانی خەڵک, بۆفەراھەم کردنی موچە و خۆراک و پێداویستیە سەرەکیەکانی ژیان و بەڕێوەبردنی دەزگاکانی وڵات.
  • دانانی نەخشە و جوگرافیای ئابوری نیشتمانی وە دەست کردن بەدروستکردنی دامەزراوەی ئابوری کە ھەم بۆکاتی ئێستا بتوانێت ئیدارەی قەیرانەکان بکات, ھەم بۆداھاتوو ببنە ژێرخانی تۆکمە
  • په ره پئ دانی سسته می هه ره وه زی  له  كه رته  كانی ئا بووری له بواره كانی كشتو كال    پیشه سازی  خزمه ت   گو زا ری وه   كه رتی نیشته جئ بوون  به مه به ستی  فه را هه م  كردنی دیمكراتی ئا بوو ر ی  تا زۆرترینی جه لك راسته و جۆ   به شدار  بن هه م   له  بو اری  به رهه م هێنا نا   هه م   له  بواری   بازار و  قا زانجا.

https://bit.ly/1OfJz9E    .*

وه ئه بئ  بزانرئ  كه ئا بووري  هه ر ڀاره نيه  جا ڇ بڰا ت به  ڀاره ي ايرانى و  توركي  كه به به اى كا غه زه كه شى نبه  نه ك  به ها يه ك  به را مبه ر  ئا لتوون

ئابوری هەر نەوت‌و پارە نیە

 

 

 

 

 

ناردنی ئەم بابەتە بۆ تۆرەکۆمەڵایەتیەکان

ریزبەندی بابەت

0 بۆچوون تۆمارکراوەتۆی بەریز دەتوانیت بۆچوونی خۆت لەسەر ئەم بابەتە دەرببڕیت بە پرکردنەوەی ئەم فۆرمە